A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với này trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Công văn số 950/UBND-NC ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành “Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết nêu trên.

Công an tỉnh đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình để các cơ quan, đơn vị, công dân biết, tham gia góp ý dự thảo.

Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 09/4 đến ngày 09/5/2024.

Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu, địa chỉ 198 Phan Chu Trinh, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc qua thư điện tử doi7phongthammuu.cat@gmail.com).

Xem nội dung dự thảo tại đây: Dự thảo Nghị quyết lần 01.docx Du thao Tờ trình thông qua nghị quyết.docx

 

 


Tác giả: Đội Theo dõi, hướng dẫn xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ
Tin liên quan