A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Ngày 5 tháng 9 năm 2023, Công an huyện Kon Rẫy phát hành Thông báo số 28/TB-CAH về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm: 88 xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng hết thời hạn tạm giữ đã có quyết định tịch thu (57 xe bán với hình thức phế liệu và 31 xe bán để đăng ký lại); giá khởi điểm: 49.591.000 (Bốn mươi chín triệu năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

Đến ngày 07 tháng 9 năm 2023 (thời điểm hết hạn tiếp nhận hồ sơ), Công an huyện Kon Rẫy nhận được 01 hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Qua xem xét hồ sơ năng lực của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, đối chiếu với quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Công an huyện Kon Rẫy đã có văn bản số 29/TB-CAH ngày 12 tháng 9 năm 2023 thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, địa chỉ: số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum được chọn làm đơn vị tổ chức đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Công an huyện Kon Rẫy.

 


Tác giả: Ban biên tập