A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an Kon Tum phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí CAND”

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên của Công an tỉnh, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của độc giả trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, Công an tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí Công an nhân dân”.

Qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh Kon Tum đã không ngừng đổi mới về hình thức và chất lượng; đội ngũ biên tập viên và cộng tác viên đã không ngừng nỗ lực viết, đăng phát, kịp thời chuyển tải nhiều thông tin chính xác, thiết thực về các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc...

Cán bộ tuyên truyền Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh tác nghiệp tại cơ sở

Hiện nay, đội ngũ Ban biên tập và cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Công an tỉnh Kon Tum có số lượng trên 200 đồng chí. Trong đó, phụ trách Ban biên tập có 11 đồng chí đang công tác bán chuyên trách thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh và gần 200 cộng tác viên là cán bộ chiến sĩ (CBCS) đang công tác tại các phòng, Công an các huyện, thành phố.

Nhằm thúc đẩy, lan toả sự hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố, cán bộ chiến sĩ - những người làm báo về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá đối với sự phát triển của đất nước cũng như sự phát triển, tính xác thực, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo, môi trường làm báo nói chung và Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh nói riêng, trong đó tập trung các tiêu chí: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong việc cung cấp thông tin báo chí đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí CAND trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thống chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị và trong quá trình phối hợp sản xuất tin, bài, phóng sự phục vụ công tác tuyên truyền; thực hiện tốt quy trình sản xuất tin, bài công khai, minh bạch đảm bảo cao nhất tính chính xác, sự tin cậy, tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung; tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cộng tác, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân; có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, phóng viên, người làm báo, nhằm xây dựng môi trường làm báo văn hóa, cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm báo.

Ghi hình tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy

Bên cạnh đó, văn hóa làm báo của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an cần phải có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết, quy định, điều lệnh của ngành và của đơn vị; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo, người CBCS CAND, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức; ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng; giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí CAND nói chung, Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum, cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác; tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ.

Kết quả việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí Công an nhân dân” của các phòng, Công an các huyện, thành phố sẽ là tiêu chí để Hội đồng thi đua khen thưởng của Công an tỉnh đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị.


Tác giả: Bích Nga