A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt, phổ biến thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

       Ngày 01/02/2022, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 221 về việc quán triệt, phổ biến thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị:

Tiếp tục quán triệt, phổ biến, tăng cường tập huấn đến lực lượng Công an cấp xã về thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an cấp xã theo quy định tại khoản 4 Điều 74 và khoản 3 Điều 76 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) để tăng cường thực hiện công tác xử phạt, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra người tham gia giao thông tại đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum (nguồn: baokontum.com.vn)

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, phổ biến, tăng cường tập huấn đến cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị mình, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông về quy định của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính và Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 06 thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, chú ý đến quy định về tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Chương III Nghị định số 135/2021/NĐ-CP, Điều 24 Thông tư số 65/2020/TT-BCA, Điều 15a Thông tư số 68/2020/TT-BCA...) để tăng cường công tác kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, xử lý triệt để các hành vi vi phạm đã được xác minh, kiểm tra chính xác.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan