A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số trong toàn Công an tỉnh

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chỉ số Chuyển đổi số trong toàn đơn vị.

Theo đó, các đơn vị tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sỹ và toàn thể Nhân dân; đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi số, trong đó, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số để triển khai đảm bảo kịp thời, chất lượng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong toàn lực lượng.

Ảnh minh họa (nguồn: congan.kontum.gov.vn)

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025”; tăng cường thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân theo quy định; đảm bảo đến hết năm 2023 đạt 80% người dân trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản Định danh điện tử; số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành. Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực với chỉ tiêu mỗi năm tăng tối thiểu 20%, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100%.

Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến liên quan đến công tác Công an.

Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng; phân bổ, bố trí phù hợp đội cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng để phục vụ chuyển đổi số.

Phân tích, đánh giá và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, chủ động đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số chuyển đổi số trong toàn Công an tỉnh; vượt qua mọi khó khăn, thách thức để trở thành những người chiến sỹ xung kích trên mặt trận chuyển đổi số, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.


Tác giả: Đức Thiện