A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng đội ngũ pháp chế, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

Ngày 26/5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong CAND và quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua có liên quan đến công tác Công an. Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, tham dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59 của Chính phủ. Việc triển khai Đề án đã phát huy được hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức về chính trị, pháp luật, ý thức, tinh thần học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, và nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị.

Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Công an các đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn lực; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp tài liệu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND ngày càng được đẩy mạnh và hướng về cơ sở. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên, linh hoạt, sáng tạo nên rất sinh động, người dân dễ tiếp thu. Hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ, chiến đấu dũng cảm, hy sinh quên mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều, mang tính phổ biến, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và nhân dân tin yêu, quý mến.

Công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong CAND ngày càng khởi sắc, đi vào nền nếp, có chiều sâu và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND.

 Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua có liên quan đến công tác Công an.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận tổng kết việc thực hiện Đề án, triển khai Nghị định số 59 của Chính phủ, qua đó khẳng định tầm quan trọng của công tác pháp chế, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã biểu dương các ý kiến tham luận chất lượng tại hội nghị. Nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra bất cập, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện Đề án và Nghị định số 59 của Chính phủ. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát lại nhân sự thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cần rà soát quy định pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tiêu chuẩn và cấp giấy chứng nhận báo cáo viên pháp luật trong CAND. Những điểm nào không phù hợp cần thay thế, quy định nào bất cập cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện khung pháp lý về Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, về báo cáo viên. 

 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, các báo cáo viên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải là những người nắm vững kiến thức pháp luật, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cũng cần có biện pháp chỉ đạo Công an địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật trên các nền tảng truyền thông để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cần có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Tư pháp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59 theo đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm khắc phục một số hạn chế, bất cập của Nghị định số 59 của Chính phủ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án và tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59 của Chính phủ.


Tác giả: Hồng Khanh
Tin liên quan