A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để tổ chức cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trước ngày 20 tháng 02 năm 2023

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 10/TB-UBND kết luận về công tác quản lý, vận hành công trình Nhà ở xã hội và Nhà ở tái định cư tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

Đối với công trình Nhà ở xã hội, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, phát huy hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để tổ chức cho thuê, thuê mua trước ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

Tiêu chí xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh  - Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, đo đạc, đánh giá hiện trạng và điều kiện thực tế, trên cơ sở đó xác định ranh giới, diện tích, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho đơn vị quản lý vận hành cho phù hợp; hoàn thành trước ngày 18 tháng 01 năm 2023. 

Về giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh rà soát, tính toán quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình đảm bảo theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 17 tháng 01 năm 2023 (qua Sở Tài chính tham mưu). Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, kiểm tra, thẩm định nội dung báo cáo nêu trên của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01 năm 2023. 

Sở Tư pháp sớm nghiên cứu, có ý kiến thẩm định dự thảo Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước áp dụng cho chung cư Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2396/SXD-PTĐT ngày 26 tháng 12 năm 2022. 

Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các đơn vị kịp thời cập nhật, xác định, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quy định giá cho thuê, thuê mua cho phù hợp, sớm trình Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành; hoàn thành trước ngày 06 tháng 02 năm 2023. 

Về giá dịch vụ quản lý vận hành, để kịp thời triển khai cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trước mắt, Sở Xây dựng khảo sát, xây dựng giá dịch vụ quản lý vận hành, đề xuất ban hành theo hình thức văn bản cá biệt, đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng giá dịch vụ quản lý vận hành cho phù hợp với các quy định của pháp luật về giá, nhà ở, ngân sách. 

Về quản lý tiền thu được từ cho thuê, thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thống nhất chưa triển khai thành lập Quỹ phát triển nhà ở, ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh quản lý Quỹ phát triển nhà ở. Giao Sở Xây dựng thực hiện quản lý tiền thu được từ việc cho thuê, thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, ngân sách, đầu tư.

Đối với công trình Nhà ở tái định cư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng cho phép điều chỉnh nhà ở phục vụ tái định cư sang làm nhà ở xã hội; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 06 tháng 02 năm 2023 (qua Sở Xây dựng). 

Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 02 năm 2023.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan