A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân về quy định pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học, chế xử lý các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hòan thiện các quy định còn bất cập, không phù hợp gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ đa dạng sinh học; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học; Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học. 

d14c14bffe8433da6a95

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 02 cá thể tê tê (Ảnh: N.B.H)

Trong đó, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến đa dạng sinh học trên các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học, tập trung triệt phá các đường dây tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học và triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ về phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an 06 tỉnh của 03 nước (Việt Nam - Lào - Campuchia); phát huy vai trò của Văn phòng Liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO). Tranh thủ nguồn lực và hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học; trong đó, tập trung vào các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, giám định, định giá tang vật làm căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự. 

Mở các đợt ra quân về đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học, tập trung vào các hành vi: hủy hoại các hệ sinh thái rừng; khai thác, mua bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm và quản lý nguồn gen… nhất là các đường dây, tổ chức tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia và các hành vi gây tác động nghiêm trọng tới đa dạng sinh học. Phối hợp với các cơ quan tố tụng tổ chức điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục chung. Chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trấn phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, thu thập dữ liệu về tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học, nhất là trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng sử dụng mạng xã hội, các loại hình chuyển phát nhanh, ứng dụng thanh toán điện tử để tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phông ngừa xã hội; gắn phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cõng tác bảo vệ đa dạng sinh học và tích cực tố giác các hành vi vi phạm. 

Thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự giữa Công an tỉnh 06 tỉnh của 03 nước (Việt Nam - Lào - Campuchia); phát huy vai trò, chức năng Văn phòng BLO phục vụ công tác điều tra, xử lý các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm qua biên giới.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan