A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

UBND tỉnh ban hành Công văn số 433/UBND-KTTH ngày 02/02/2024 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8; nghiên cứu, bổ sung các nội dung phù hợp của Nghị quyết vào nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình/kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị,  địa phương mình để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KTXH, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1150-CV/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; nỗ lực thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng.

Triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh, Chương trình phục và hồi phát triển KTXH, 03 Chương trình MTQG, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. Thực hiện hiệu quả giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản, xuất khẩu lao động. Xử lý nghiêm, quyết liệt tình trạng hàng giả, hàng nhái, vận chuyển hàng nhập lậu; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Bám sát diễn biến cung - cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán; lưu ý bảo đảm nguồn cung thịt lợn trước tác động của dịch tả lợn Châu phi.

Theo dõi sát sao diễn biến dịch hô hấp cấp đang bùng phát ở Trung Quốc; chủ động có phương án, kịp thời triển khai các giải pháp trong công tác phòng, chống các dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; chủ động phòng, chống và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Bảo đảm an ninh, an toàn mạng; xử lý nghiêm tình trạng vi phạm an ninh, an toàn mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong hệ thống hành chính nhà nước. Xây dựng chính quyền địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan