A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ cơ sở phòng An ninh đối ngoại tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới”

Chiều ngày 12/4/2024, Chi bộ phòng An ninh đối ngoại tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới”.

          Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thúy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đình Thúy quán triệt nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề, yêu cầu đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Nêu gương và thực hiện trách nhiệm nêu gương là thuộc tính trong bản chất của Đảng Cộng sản, là trách nhiệm, đạo lý gắn với tư cách của người cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ phòng An ninh đối ngoại đã rất chú trọng, gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum; tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tiên phong, gương mẫu trong thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao….

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Đối với trách nhiệm nêu gương, đồng chí Nguyễn Đình Thúy cho biết, chi bộ đã đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng gắn với vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chi bộ đã xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đơn vị; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã được nghiên cứu cuốn sách “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới” của nhà xuất bản Công an nhân dân. Đồng thời thảo luận, trình bày tham luận về các nội dung xoay quanh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong Công an nhân dân; việc nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề trong chi bộ; chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của đơn vị; đề xuất giải pháp để tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên đẩy mạnh thi đua lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thúy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại khẳng định việc sinh hoạt chuyên đề là hoạt động thường xuyên của Chi bộ. Thông qua các buổi sinh hoạt góp phần trau dồi khả năng lý luận chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Qua chuyên đề lần này mỗi đảng viên đều nhận thức được tính tiên phong, gương mẫu giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong đó, đòi hỏi mỗi đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực, tiên phong về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Đồng chí Thúy cũng đánh giá cao ý kiến tham luận và trao đổi có trọng tâm, trọng điểm của đảng viên trong chi bộ, đồng thời đánh giá nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự có ý nghĩa thiết thực, hình thức phù hợp, sinh động nhằm tạo sức lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ học tập và noi theo.


Tác giả: Y Ngoan
Tin liên quan