A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh tiến hành giám sát Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh Kon Tum công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đối với Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Ngày 29/3/2024, Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh theo quyết định số Quyết định số 21-QĐ/UBKT, ngày 18/3/2024 tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Đồng chí Vũ Đức Cường, Phó Chủ nhiệm Chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh,Trưởng đoàn Giám sát thông qua Quyết định, kế hoạch giám sát

Đoàn Giám sát tiến hành làm việc với tập thể Cấp ủy Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, lựa chọn một số nội dung để thẩm tra, xác minh nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Với phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; qua giám sát để phát hiện nhân tố mới, tích cực, đồng thời nhắc nhở, phòng ngừa, phát hiện sai phạm từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần tiến hành kiểm tra kịp thời, kết luận chính xác, khách quan và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không ngoại lệ để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 


Tác giả: Sao tháng Hai Kon Tum
Tin liên quan