A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dịch vụ công trực tuyến, lợi ích mang lại và hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

 

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017, quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Theo đó, một số khái niệm được hiểu như sau:

– Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

C:\Users\ASUS\Desktop\tải xuống.png

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến có những lợi ích hơn so với việc sử dụng dịch vụ công truyền thống cụ thể:

– Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.
– Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể (Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào? …)
– Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ  và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm  thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công…

Để nâng cao hơn nữa tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành chính, nâng cao các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh Kon Tum, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có thể đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ /upload/105000/20220524/baa68aea0d058643ec2c88098dd304a5dichvucong.gov.vn. Phấn đấu đến năm 2022, 100% cán bộ, chiến sĩ đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 70% cán bộ, chiến sĩ sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, gia đình.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây

20210619023348-CVUB-2038-2021 PL

Thúy Hằng