A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình và người dân trong công tác PCCC và CNCH, ngày 12/01/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-CAT-PC07 về kiểm tra an toàn PCCC và CNCH năm 2023.

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở đã được phân cấp theo thẩm quyền, nội dung kiểm tra bao gồm:


Một là, Trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH của nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà xây dựng, chủ hộ gia đình, chủ rừng; việc thực hiện chế độ tự kiểm tra tại cơ sở, đối chiếu kết quả tự kiểm tra với tình hình thực tế tại cơ sở.

 

Ảnh minh hoạ

Hai là, Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Ba là, Việc thực hiện các quy định về thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án, công trình khi thiết kế quy hoạch, xây dựng, cải tạo, thay đổi công năng; việc thực hiện các quy định về nghiệm thu đối với các công trình đã thẩm duyệt về PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

Bốn là, Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH của cơ sở.

Năm là, Việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ 06 tháng; thống kê, báo cáo về CNCH của cơ sở.

Sáu là, Điều kiện an toàn đối với hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt, quy định an toàn PCCC và CNCH của cơ sở.

Bảy là, Việc xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH; công tác thành lập, phân công nhiệm vụ và duy trì, đảm bảo các điều kiện hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành và những người được phân công nhiệm vụ PCCC và CNCH.

Tám là, Kiểm tra khoảng cách an toàn về PCCC, việc bố trí, sắp xếp nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm; các giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan. Việc bố trí dây chuyền công nghệ sản xuất, bố trí đường ống kỹ thuật, hệ thống cấp khí đốt trung tâm phù hợp với bậc chịu lửa của nhà, công trình và tính chất sản xuất.

Chín là, Việc niêm yết và phổ biến các quy định, nội quy, biển báo, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn. Kiểm tra số lượng, chủng loại, quy trình vận hành, tình trạng hoạt động của các hệ thống, trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH.

Mười là, Các giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy, các giải pháp thông gió, hút khói điều áp buồng thang cho nhà và công trình.

 


Tác giả: Phòng CS PCCC và CNCH
Tin liên quan