A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”

Ngày 29/3/2024, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1127/KH-CAT về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”, với những nội dung chính cụ thể sau:

Ảnh minh họa

Việc ban hành Kế hoạch số 1127 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 990/QĐ-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ những nội dung của Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành để thực hiện thống nhất, hiệu quả; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Về yêu cầu, việc tổ chức Cuộc thi phải thực hiện theo chỉ đạo của các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước. Cuộc thi được tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; nội dung thi đảm đảm tính phổ thông, thiết thực, bám sát mục đích Cuộc thi.

* Đối tượng dự thi

- Cán bộ, chiến sĩ công tác tại các phòng, Công an các huyện, thành phố.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.

* Nội dung Cuộc thi

Trả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không được photocopy. Đối tượng dự thi có thể lựa chọn hình thức dự thi cá nhân hoặc theo tập thể (không quá 05 thành viên).

* Quy mô tổ chức Cuộc thi

Vòng sơ khảo: Cuộc thi được tổ chức tại Công an tỉnh (từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024).

Vòng chung khảo: Tổ chức ở Bộ Công an (từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024).

* Giải thưởng Cuộc thi (ở Công an tỉnh)

Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể có bài dự thi đạt giải và một số tập thể và cá nhân khác có thành tích trong việc tổ chức thành công Cuộc thi.

* Dự kiến lộ trình thực hiện

- Thể lệ, bộ câu hỏi và tài liệu tham khảo Cuộc thi dự kiến sẽ được công bố trong tháng 4/2024.

- Tổ chức chấm thi, trao giải Cuộc thi ở Công an tỉnh (vòng sơ khảo):

+ Thời gian chấm thi: Từ ngày 01/8/2024 đến ngày 15/8/2024.

+ Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: Từ ngày 20/8/2024 đến ngày 31/8/2024.

- Gửi bài thi tham gia Cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo):

Ban Tổ chức Cuộc thi chọn tối đa 03 (ba) bài thi xuất sắc nhất ở vòng sơ khảo gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi ở Bộ Công an để tham gia vòng chung khảo. Thời gian gửi bài thi: Trước ngày 10/9/2024.

Căn cứ vào Kế hoạch này các phòng, Công an các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện và tổ chức Cuộc thi tại đơn vị mình. Tổng hợp bài dự thi gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 15/7/2024 phục vụ cho việc chấm thi, tổng kết và trao giải thưởng.

 


Tác giả: Hoàng Phúc