A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND"

Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-T07-P2, ngày 27/2/2024 của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND về việc tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (8/9/1984-8/9/2024)", Công an tỉnh thông báo cho các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và công dân biết những nội dung liên quan đến Cuộc thi cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

* Đối tượng dự thi

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Nhà trường.

- Khuyến khích cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương (kể cả đã nghỉ hưu).

* Câu hỏi cuộc thi, cơ cấu điểm (tổng 100 điểm)

- Nội dung: 90 điểm

Câu 1 (15 điểm): Ngày truyền thống của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND?

Câu 2 (30 điểm): Phân tích các giai đoạn phát triển và những thành tích nổi bật của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND từ năm 1984 đến nay? Nêu những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị trao tặng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND từ năm 1984 đến nay?

Câu 3 (15 điểm): Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của đồng chí về hình ảnh người cán bộ, giáo viên hoặc học viên của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND?

Câu 4 (30 điểm): Trình bày đề xuất, kiến nghị của đồng chí để nâng cao chất lượng, vị thế của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại trong tình hình mới?

- Hình thức: 10 điểm

* Quy định chung

- Bài dự thi sử dụng tiếng Việt, ngôn từ phù hợp, đánh máy hoặc viết tay trên khổ giấy A4 hoặc A3, không quá 1.000 trang bao gồm cả các trang ảnh, tài liệu minh họa; bài thi đánh máy sử dụng font chữ Times New Roman (không sử dụng mô hình, giá đỡ...).

- Bài dự thi ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ (trường hợp bài thi của nhóm tác giả thì ghi đầy đủ thông tin vào trang lót của bài thi). Ngoài bìa ghi rõ: “Bài dự thi tìm hiểu 40 năm Ngày truyền thống trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (08/9/1984 - 08/9/2024)”.

- Bài dự thi phải là tác phẩm mới; không có tranh chấp bản quyền; chưa tham gia cuộc thi nào tương tự trước đây; không được trùng lặp với các bài thi cùng tham dự cuộc thi theo Kế hoạch này. Bài thi phải nộp đúng thời gian quy định.

- Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích, ngôn từ phù hợp, trả lời đầy đủ câu hỏi của Ban Tổ chức, có phân tích, liên hệ thực tế, có thể sử dụng hình ảnh để minh hoạ (bắt buộc phải có chú thích và dẫn nguồn ảnh).

- Cá nhân hoặc nhóm (không quá 05 thành viên) có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với hình thức khác nhau trong cùng một thời điểm. Người đăng ký dự thi là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được phép sử dụng nội dung hình ảnh bài thi trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

* Tài liệu tham khảo

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (08/9/1984 - 08/9/2024).

- Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ CAND (2003), Biên niên sự kiện lịch sử Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ CAND, 1945 - 2003,

- Lịch sử hình thành và phát triển Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Hậu cần CAND. CAND từ năm 1945 - nay, 2015, Tài liệu nghiên cứu, Trường Đại học Kỹ thuật -

- Biên niên sự kiện lịch sử Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (1956 – 2021), 2023, Đề tài khoa học cấp cơ sở.

* Cách thức tham gia thi

- Mỗi đơn vị, tổ chức quần chúng có ít nhất 01 bài dự thi chất lượng; các lớp học có ít nhất 02 bài dự thi có chất lượng.

- Trên cơ sở các bài dự thi của công an đơn vị, địa phương và của T07, Nhà trường sẽ tổ chức chấm và lựa chọn 12 bài có chất lượng để tổ chức trao giải.

* Thời gian dự thi: Bắt đầu từ tháng 02 đến ngày 05/7/2024.

 Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Phòng Chính trị - T07 (Đ/c Thiếu tá Nguyễn Thu Hà, SĐT: 0944211113).

* Giải thưởng

- 01 giải Đặc biệt, kèm theo Giấy khen của Hiệu trưởng và tiền thưởng.

- 01 giải Nhất, kèm theo Giấy khen của Hiệu trưởng và tiền thưởng.

- 02 giải Nhì, kèm theo Giấy khen của Hiệu trưởng và tiền thưởng.

- 03 giải Ba, kèm theo Giấy khen của Hiệu trưởng và tiền thưởng.

- 05 giải Khuyến khích, kèm theo Giấy khen của Hiệu trưởng và tiền thưởng.

 


Tác giả: Thanh Tâm