A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo

Dữ liệu cá nhân là một trong những tài sản quý giá của cá nhân và xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bị xâm phạm, lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh chóng, kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo là một trong những lĩnh vực có nhu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân lớn. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo có thể mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, như tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tạo ra nhiều giá trị gia tăng. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu cá nhân để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo cũng phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tình trạng các đối tượng sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dùng để liên tục tiếp thị qua điện thoại khiến nhiều người dân bức xúc

Nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, ngày 17/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là Nghị định 13). Nghị định 13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Theo Nghị định 13, dữ liệu cá nhân được chia làm hai loại: Dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Dữ liệu cá nhân cơ bản là thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 13. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là thông tin gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gồm: Dữ liệu cá nhân về chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, sức khỏe, tình dục, tài chính, di truyền, vân tay, khuôn mặt, giọng nói, mống mắt và các dữ liệu cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Nghị định 13 đã quy định rõ các nguyên tắc và trách nhiệm của các bên liên quan. Cụ thể:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo chỉ được sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng được thu thập qua hoạt động kinh doanh của mình để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

- Việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo phải được sự đồng ý của khách hàng, trên cơ sở khách hàng biết rõ nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo có trách nhiệm chứng minh việc sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng được giới thiệu sản phẩm đúng với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 29 Nghị định 13.

Việc ban hành Nghị định 13 là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Nghị định 13 cũng góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp, minh bạch và có lợi cho cả chủ thể dữ liệu và xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của khách hàng, góp phần thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan