A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu Hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Phần I)

Thực hiện Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã biên soạn 01 tập Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Phần I).

Để cung cấp nguồn tài liệu phục vụ việc khai thác, sử dụng và tổ chức thực hiện đầy đủ, bảo đảm thống nhất, chất lượng các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tải tài liệu tại Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum để nghiên cứu, tham khảo và sử dụng làm tài liệu phục vụ việc tổ chức thực hiện Đề án. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ thực hiện công tác pháp chế, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tích cực, chủ động nghiên cứu nâng cao kiến thức, kỹ năng về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa

Tài liệu gồm có 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Chuyên đề 2: Kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách.

Chuyên đề 3: Kỹ năng cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý và phản hồi ý kiến góp ý đối với dự thảo chính sách.

Tài liệu hướng dẫn./.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan