A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát cơ động năm 2022

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Cảnh sát cơ động năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Luật Cảnh sát cơ động được thông qua có 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ảnh minh họa (nguồn: baochinhphu.vn)

Theo đó, Luật quy định vị trí của Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang thuộc Công an nhân dân, với chức năng là lực lượng “nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang” bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và được quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động trong Luật. Đây chính là đặc thù và sự khác biệt của Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

Công an tỉnh gửi 07 tài liệu là các tờ gấp tuyên truyền về Luật Cảnh sát cơ động do Bộ Công an biên soạn để phổ biến đến toàn thể các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
            - Tờ gấp 18.doc 
            - Tờ gấp 17.doc 
            - Tờ gấp 16.doc 
            - Tờ gấp 15.doc 
            - Tờ gấp 14.doc 
            - Tờ gấp 13.doc 
            - Tờ gấp 12.doc


Tác giả: Hoàng Phúc