A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2021 - 2023.

Ngày 15/12/2023, UBND huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Lê Văn Dự - Phó Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 62 đại biểu là người có uy tín, điển hình trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện nhà tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm; các hoạt động đối ngoại, văn hóa nghệ thuật, thể thao được duy trì thường xuyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nói chung, khu vực biên giới nói riêng và trong vùng DTTS được giữ vững, ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của người đồng bào DTTS từng bước được cải thiện, người có uy tín trong vùng DTTS trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương; là cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần tạo nên sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân dân tộc. Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2023 nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tôn vinh người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc; đồng thời là dịp để đánh giá kết quả hoạt động, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm quý báu và thảo luận, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát huy tốt hơn nữa vai trò của người có uy tín trong thời gian tiếp theo.

                    

Đại biểu xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi chia sẽ về vai trò của người uy tín trong công tác

tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Văn Dự – Phó Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn. Thời gian tới, dự báo tình hình ANTT sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường, các loại tội phạm tiếp tục gia tăng, nổi bật là các loại tội phạm ma tuý, buôn lậu, trộm cắp tài sản, đặc biệt là lừa đảo qua không gian mạng… Để phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong việc phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân vùng đồng bào DTTS trong phòng, chống hoạt động của các loại tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn huyện cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

                     

Đ/c Thượng tá Lê Văn Dự - Phó Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi phát biểu tại Hội nghị.

Một là, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác tranh thủ người có uy tín, như: Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kế hoạch số 1998/KH-UBND, ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác tranh thủ người có uy tín, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công tác tranh thủ người có uy tín và Quyết định số 2561/QĐ-TTg, ngày 31/12/2016 về phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS”…

Hai là, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ba là, bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ người có uy tín; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với người có thành tích cao; bên cạnh đó, tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các địa phương khác để áp dụng, nâng cao hiệu quả thực hiện tại địa phương mình; đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin về tình hình thời sự, chính trị, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người có uy tín, từ đó tích cực phối hợp với chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Bốn là, người có uy tín thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, nhất là Công an cơ sở, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, hàng xóm, bà con nhân dân ở khu dân cư chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi vi phạm pháp luật, không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, kích động của kẻ xấu, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm.                    

Các cá nhân được tặng thưởng giấy khen có thành tích xuất sắc trong đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2023.

Dịp này, có 12 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2023./.

                                                                                       Thanh Tuyền


Tác giả: Thanh Tuyền