Đăk Glei: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023

Đăk Glei: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
Đến dự, chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Y Quyên - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Môn cùng Tổ truyên truyền Công an huyện, Công an xã Đăk Môn và Nhân dân thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn.Trong buổi tuyên truyền, phát động, Công an huyện đã truyền đạt một số nội dung như: Tình hình tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật do sử dụng rượu bia gây ra; những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện; Luật Giao thông đường bộ; ...
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
Lực lượng Công an đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt văn bản của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống, đấu tranh với tội phạm. Hàng năm, đã tổ chức hơn 1.400 đợt tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với hơn 120.000 lượt người ...
Thành lập mô hình “Đồng hành cùng những người lầm lỗi trên con đường mới”

Thành lập mô hình “Đồng hành cùng những người lầm lỗi trên con đường mới”

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
Quang cảnh buổi lễMô hình “Đồng hành cùng những người lầm lỗi trên con đường mới” được thành lập nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đặc biệt giúp những người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng trở thành một người lương thiện, xóa bỏ những mặc cảm tự ti, vươn lên phát triển kinh tế thoát nghèo. Các đại biểu tham dự buổi lễTrao đổi với chúng tôi về mục đích, ý nghĩa ...
Công an thị trấn Măng Đen tăng cường tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Công an thị trấn Măng Đen tăng cường tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Kon Plông về việc tuyên truyền, phổ biến phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Trong hai ngày 19/05/2023 và 20/5/2023, Công an thị trấn Măng Đen đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho toàn bộ người dân tại các thôn: Kon leang, Kon Xũh và Kon Brayh với hơn 230 lượt người tham gia. Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại ...
Lễ ra mắt mô hình tuyên truyền cuộc vận động “không tin, không nghe lời kẻ xấu” tại thôn 12, xã Đăk Ruồng

Lễ ra mắt mô hình tuyên truyền cuộc vận động “không tin, không nghe lời kẻ xấu” tại thôn 12, xã Đăk Ruồng

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
            Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT, ngày 15/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về phối hợp xây dựng mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” nhằm thay đổi góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong ...
Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
1. Đối tượng, tiêu chuẩn- Đối với xét tặng Kỷ niệm chương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ): Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố thực hiện theo Điểm b[1], c[2], Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 11/2021/TT-BCA ngày 26/01/2021 của Bộ Công an quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.- Đối với xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân cộng tác với lực lượng Công an nhân dân: Các đơn ...
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
​ Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quan tâm, tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ của ban, ngành, đoàn thể và các địa phương; công tác dân vận được các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, ...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
Là địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt, phần lớn là người dân tộc thiểu số, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn tiềm ẩn yếu tố nảy sinh vấn đề phức tạp, đe dọa sự ổn định chính trị tại địa phương, nhất là tình hình trong dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn... Xác định nhân dân là chủ thể cốt lõi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, trong những ...
Kon Plông: Công an xã Măng Bút tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Kon Plông: Công an xã Măng Bút tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới quần chúng nhân dân và nâng cao công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Măng Bút, Công an xã Măng Bút đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã.Toàn cảnh ...
Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phong trào BVANTQ
phong-trao-bvantq
Theo Kế hoạch, vào quý I hằng năm, căn cứ vào kết quả đạt Tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và kết quả đánh giá phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt loại khá trở lên theo Quyết định số ...