A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo một số nội dung tuyển sinh tuyển mới đào tạo Văn bằng 2 Công an nhân dân năm 2024

Thực hiện Công văn số 1301 ngày 10/4/2024 của Cục Đào tạo – Bộ Công an về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển sinh tuyển mới đào tạo VB2 Công an nhân dân năm 2024 và Công văn số 1497 ngày 24/4/2024 của Cục Đào tạo – Bộ Công an về việc ban hành dạng thức, đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới cho công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Kon Tum thông báo một số nội dung sơ tuyển, tuyển sinh cụ thể như sau:

 

1. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi: Thực hiện theo Thông báo số 20 ngày 04/4/2024 của Bộ Công an thông báo phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên và Thông báo số 156 ngày 08/4/2024 của Phòng Tổ chức cán bộ về việc đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (tại đây).

Ảnh minh họa

2. Mã bài đánh giá của Bộ Công an

- Cấu trúc bài thi, gồm 02 phần:

+ Phần Tự luận 1: Nghị luận về vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội.

+ Phần Tự luận 2, thí sinh lựa chọn một trong các môn để dự thi gồm: Toán Cao cấp; Kinh tế học vĩ mô; Triết học; Lý luận Nhà nước và pháp luật.

          - Mã bài thi: thí sinh chọn 01 trong 04 mã bài thi để dự thi, gồm:

          + CA1: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Toán Cao cấp;

          + CA2: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Kinh tế học vĩ mô;

          + CA3: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Triết học;

          + CA4: Tổ hợp gồm Tự luận 1 và Lý luận Nhà nước và pháp luật.

          3. Ngưỡng đầu vào: Căn cứ ngưỡng đầu vào đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt (Thông báo số 216-TB/ĐUCA ngày 01/3/2023) đối với nội dung thi có 02 môn thi, ngưỡng đầu vào kỳ thi tuyển sinh năm 2024 như sau: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 và không có phần thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh minh họa

4. Điều kiện dự tuyển Phương thức 1: Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 (hai) năm tính đến ngày 01/4/2024 kể từ ngày được cấp chứng chỉ đối với thí sinh dự tuyển tháng 6/2024 hoặc tính đến ngày 01/7/2024 đối với thí sinh dự tuyển tháng 11/2024 (nếu có).

          5. Xét tuyển đối với thí sinh dự tuyển Phương thức 2

          Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (làm tròn đến 02 chữ số thập phân) cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

          Công thức tính điểm như sau:

ĐXT = BTBCA*3/10+ĐC, trong đó:

          + ĐXT: điểm xét tuyển

          + BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an

          + ĐC: điểm cộng

          - Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC=ĐT+KV+Đth. Trong đó: ĐC là điểm cộng, ĐT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực, Đth là điểm thưởng.

          Trường hợp thí sinh đạt điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, thì điểm cộng của thí sinh được xác định như sau:

ĐC=[(30-tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT + KV + Đth)

          - Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

          + Thứ nhất, xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an (không tính điểm cộng), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

          + Thứ hai, xét thí sinh có điểm Phần Tự luận 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

          + Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

          - Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, khi thẩm định phương án điểm, Cục Đào tạo trao đổi với Cục Tổ chức cán bộ báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.

          6. Các nội dung khác: Thực hiện theo Hướng dẫn số 05 ngày 26/3/2024; Thông báo số 20 ngày 04/4/2024 của Bộ Công an và Thông báo số 150 ngày 28/3/2024 của Phòng Tổ chức cán bộ về Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2024.

7. Dạng thức đề thi và đề thi tham khảo: Được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an; báo Công an nhân dân; website: tongdaituyensinhcand.vn (Thí sinh có thể liên hệ tổng đài Tuyển sinh Công an nhân dân 1900 0146 để được giải đáp các thông tin về kỳ thi).

Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Kon Tum thông báo cho cán bộ chiến sĩ, thí sinh đăng ký dự tuyển và nhân dân biết.

                                                             


Tác giả: Đội TC, BC & ĐT
Tin liên quan