A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nêu cao quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và sự quan tâm của toàn xã hội để có nhiều tác phẩm báo chí có sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của nhân dân, những vấn đề mới, chưa được khai thác, đề cập trong thời gian qua để đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon tum tổ chức, phát động Giải Báo chí Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh lần thứ IV-2024.

Theo đó, Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Kon Tum trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI; tuyên truyền, giới thiệu cách làm hay, gương người tốt, việc tốt cần được biểu dương, nhân rộng. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Kon Tum phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

 ​Tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm báo chí thuộc các loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Tác phẩm hoặc chùm tác phẩm tham dự Giải là những tác phẩm viết về chủ đề xây dựng Đảng và và hệ thống chính trị ở tỉnh Kon Tum đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí.

 ​Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/9/2024; Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 04/10/2024 (theo dấu Bưu điện).

 ​Theo Kế hoạch, Lễ công bố và trao giải Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024 sẽ được tổ chức trong Hội nghị tổng kết công tác báo chí của tỉnh năm 2024.

Cơ cấu Giải: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc 04 loại hình báo chí với số lượng: 04 Giải A, 08 Giải B, 12 Giải C, 16 Giải Khuyến khích (Tác phẩm ảnh báo chí được cơ cấu trong giải báo in hoặc báo điện tử). 

​Căn cứ kết quả chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ IV-2024, Ban Tổ chức Giải sẽ tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu gửi tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024.

 ​Chi tiết Thể lệ Giải Báo chí Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh lần thứ IV-2024 đăng tải tại đây.


Tác giả: Hòa Bình
Tin liên quan