A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2024

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 05/HD-BCA ngày 26/3/2024 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 05); Hướng dẫn số 695 ngày 16/3/2023 của Cục Đào tạo – Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; Kế hoạch số 1130/KH-HĐST ngày 28/3/2024 của Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh Kon Tum về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2024, cụ thể như sau:

          1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

1.1. Đối tượng dự tuyển: Công dân Việt Nam (Cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ban, ngành; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển).

1.2. Điều kiện dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục & đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

          - Trình độ, hình thức đào tạo:

            + Thí sinh tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (Phụ lục 2) được áp dụng tiêu chí dự tuyển là: Xếp loại bằng tốt nghiệp trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

+ Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ (đảm bảo thời gian thực hiện nghĩa vụ từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển) có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên được đăng ký dự tuyển.

          - Lưu ý:

          + Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường Công an nhân dân (CAND) phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

          + Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: Theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: Khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: Xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: Khá).

            - Độ tuổi: Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

          - Tiêu chuẩn chính trị: Áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2024.

          - Tiêu chuẩn sức khỏe: Áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2024 (theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân; Hướng dẫn tuyển sinh số 05 của Bộ Công an và Kế hoạch số 1130/KH-HĐST ngày 28/3/2024 của Hội đồng sơ tuyển tỉnh Công an tỉnh về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024).

          - Lĩnh vực dự tuyển: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có bằng tốt nghiệp đại học (văn bằng 1) thuộc mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo được đăng ký dự tuyển vào học viện, trường CAND nào thì sẽ tham gia xét tuyển thẳng tại học viện, trường CAND đó (Phụ lục 1).

 

Phụ lục 1: DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAND

(Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành

kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT)

TT

Đăng ký dự tuyển

Mã lĩnh vực, nhóm ngành

đào tạo

Tên lĩnh vực, nhóm ngành

đào tạo

1

Dự tuyển ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01

748

Máy tính và công nghệ thông tin

2

Dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06

738

Pháp luật

742

Khoa học sự sống

744

Khoa học tự nhiên

746

Toán và thống kê

748

máy tính và công nghệ thông tin

751

Công nghệ kỹ thuật

752

Kỹ thuật

758

Kiến trúc và xây dựng

772

Sức khỏe

785

Môi trường và bảo vệ môi trường

3

Dự tuyển đào tạo tại T07

748

Máy tính và công nghệ thông tin

751

Công nghệ kỹ thuật

752

Kỹ thuật

738

Pháp luật

742

Khoa học sự sống

734

Kinh doanh và quản lý

758

Kiến trúc và xây dựng

772

Sức khỏe về lĩnh vực y - dược

776

Dịch vụ xã hội

4

Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T04, T05.

Không quy định mã lĩnh vực,

nhóm ngành đào tạo

 

Phụ lục 2: DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO,

NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN,

KỸ THUẬT, KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành

kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT)

Mã lĩnh vực,

nhóm ngành đào tạo

Tên lĩnh vực,

nhóm ngành đào tạo

71401

Khoa học giáo dục

7140209

Sư phạm Toán học

7140210

Sư phạm Tin học

7140211

Sư phạm Vật lý

7140212

Sư phạm Hóa học

7140213

Sư phạm Sinh học

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

7140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

7140246

Sư phạm công nghệ

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

742

Khoa học sự sống

744

Khoa học tự nhiên

746

Toán và thống kê

748

Máy tính và công nghệ thông tin

751

Công nghệ kỹ thuật

752

Kỹ thuật

758

Kiến trúc và xây dựng

77206

Kỹ thuật Y học

 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Trường

Ký hiệu

trường

Mã ngành

Tổng

Phương thức 1

Phương thức 2

Nam

Nữ

Nam

Nữ

T01

ANH

7480202

30

8

1

19

2

T04

ANS

7860100

50

13

2

32

3

T05

CSS

7860100

80

22

2

50

6

T06

PCH

7860113

50

13

2

32

3

T07

HCB

7480200

50

13

2

32

3

          Trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng (Phương thức 1) chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu để xét tuyển đối với thí sinh dự thi theo Phương thức 2 (theo từng ngành, từng đối tượng. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại chuyển sang chỉ tiêu nam).

          3. Quy định về khu vực tuyển sinh, phân vùng tuyển sinh

          3.1. Khu vực tuyển sinh

          Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc đối tượng tuyển sinh khu vực phía Nam.

          3.2. Phân vùng tuyển sinh đối với trường CAND

- T06, T07, Ngành An toàn thông tin của T01: tuyển sinh địa bàn cả nước.

          - T04, T05: tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

          3.3. Ngành, chuyên ngành tốt nghiệp được phép đăng ký dự tuyển

- Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T04, T05, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An toàn thông tin (7480202) tại T01, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe (772); Môi trường và bảo vệ môi trường (785).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại T07, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y – dược (772); Dịch vụ xã hội (776).

          4. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký dự tuyển từng phương thức

          4.1. Phương thức 1 (xét tuyển thẳng)

          - Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:

          + Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

          + Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).

          + Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

          + Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

          + Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

          * Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/4/2024. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về đơn vị sơ tuyển trước thời điểm nộp hồ sơ về các trường CAND.

- Xét tuyển thẳng: Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển do Công an địa phương nộp về, các trường CAND tổ chức xét tuyển. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, cuối cùng xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại khá.

+ Thứ hai, trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp cùng loại xuất sắc, giỏi, khá thì ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn, trường hợp không cùng hệ điểm thì quy về thang điểm 4 để xét tuyển (Phụ lục 3).

Phụ lục 3: QUY ĐỔI ĐIỂM TỔNG KẾT TOÀN KHÓA

TỪ THANG ĐIỂM 10 SANG THANG ĐIỂM 4

Điểm hệ 10

Điểm hệ 4

9.3 - 10.0

4.0

8.5 - 9.2

3.7

7.8 - 8.4

3.5

7.0 - 7.7

3.0

6.3 - 6.9

2.5

5.5 - 6.2

2.0

4.8 - 5.4

1.5

4.0 - 4.7

1.0

< 4

0

 

Phụ lục 4: QUY ĐỔI ĐIỂM CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

(Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác được quy đổi

tương tự bảng quy đổi ngoại ngữ tiếng Anh)

 

TOEIC

IELTS

(Academic)

TOEFL

 PBT

TOEFL

 CBT

TOEFL

 iBT

CEFR

0 - 250

0 - 1.0

0 - 310

0 - 30

0 - 8

A1

1.0 -1.5

310 - 343

33 - 60

9 - 18

255 - 500

2.0 - 2.5

347 - 393

63

19 - 29

3.0 - 3.5

397- 433

93 - 120

30 - 40

A2

501 - 700

4.0

437 - 473

123 - 150

41 - 52

B1

4.5 - 5.0

477 - 510

153 - 180

53 - 64

701 - 900

5.5 - 6.5

513 - 547

183 - 210

65 - 78

B2

901 - 990

7.0 - 8.0

550 - 587

213 - 240

79 - 95

C1

 

8.5 - 9.0

590 - 677

243 - 300

96 - 120

C2

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Level

990

9

677

300

120

C2

          4.2. Phương thức 2 (thi tuyển)

          - Điều kiện dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành được phép đăng ký dự tuyển như mục 3.3 của Thông báo này.

          - Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

          - Môn thi, thời gian làm bài, hình thức thi, công thức tính điểm xét tuyển, thứ tự xét tuyển: Công an tỉnh sẽ thông báo các thông tin theo quy định sau khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo.

          5. Ưu tiên trong tuyển sinh

            - Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

          - Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an: Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 1,0 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện điểm thưởng thì chỉ được hưởng diện điểm thưởng cao nhất.

          - Điểm ưu tiên của thí sinh: Công an tỉnh sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo.

          6. Thời gian tuyển sinh

          Lịch trình tổ chức tuyển sinh thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới năm 2024 được quy định như sau:

Phụ lục 5: LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC TUYỂN SINH NĂM 2024

(Ngày ghi trong lịch là thời hạn cuối cùng,

trong trường hợp có điều chỉnh về thời gian Công an tỉnh sẽ thông báo sau)

01

Tháng 3,4,5/2024

- Lập kế hoạch sơ tuyển, thông tin tuyên truyền, tiếp nhận đăng ký hồ sơ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh vào CAND.

- Triển khai công tác tuyển sinh và tổ chức sơ tuyển.

02

Từ 28/3 đến 19/4/2024

Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định về tuyển sinh và hướng dẫn thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển tại Công an các huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

03

19/4/2024

Công an các huyện, thành phố có thí sinh đăng ký lập danh sách gửi kèm hồ sơ dự tuyển của thí sinh và báo cáo số liệu đăng ký dự tuyển về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, tham mưu Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh báo cáo Cục đào tạo theo quy định

04

Trước ngày 20/4/2024

Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh báo cáo số liệu đăng ký dự tuyển về Cục đào tạo

05

04, 05/5/2024

- Tổ chức sơ tuyển và khám sức khỏe tuyển sinh;

- Hướng dẫn khai hồ sơ đăng ký dự tuyển.

06

23/5/2024

Tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển để tiến hành xét duyệt hồ sơ

07

27-29/5/2024

- Hoàn thiện công tác sơ tuyển và báo cáo kết quả về Cục đào tạo.

- Nộp hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển VB2 tuyển mới và dữ liệu sơ tuyển về các trường CAND.

08

01-10/6/2024

Các trường CAND: Phương án xét tuyển Phương thức 1 VB2 tuyển mới

09

15, 16/6/2024

Tổ chức thi tại các Trường CAND

10

Từ 17/6 đến

10/7/2024

Các Trường CAND tổ chức chấm thi, và báo cáo kết quả chấm phúc khảo và phương án xét tuyển Phương thức 2 VB2 tuyển mới về Cục Đào tạo

11

Từ 14/7 đến 16/7/2024

- Cục Đào tạo thẩm định, phê duyệt danh sách trúng tuyển.

- Các trường CAND thông báo kết quả trúng tuyển về Công an các đơn vị, địa phương, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

12

Từ 10/8 đến 15/8/2024

Các trường CAND nhập học thí sinh trúng tuyển VB2 tuyển mới

13

30/8/2024

Tổng kết công tác tuyển sinh VB2 và gửi báo cáo về Cục Đào tạo

          * Tháng 6/2024 không thực hiện đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển sinh đợt tiếp theo vào tháng 11/2024 (Sau khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo).

          7. Ngưỡng đầu vào: Công an tỉnh sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Cục Đào tạo.

          8. Công tác tuyên truyền

          - Các phòng, Công an cấp huyện: Tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về công tác tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, trên truyền hình An ninh Kon Tum, niêm yết công khai tại trụ sở Công an cấp huyện và Công an cấp xã; thông báo đến các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn quản lý.

          - Nội dung thông tin tuyên truyền: Chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh, các môn thi tuyển sinh, lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thủ tục hồ sơ, mức thu dịch vụ tuyển sinh, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, công tác sơ tuyển, thời gian thi tuyển, địa điểm thi tuyển, thời gian chiêu sinh nhập học, thông tin cán bộ tuyển sinh, các nội dung khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.

          9. Tổ chức sơ tuyển

          - Đăng ký sơ tuyển: Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú.

          - Thủ tục đăng ký sơ tuyển: Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân; Giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

          Lưu ý: Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học thì cho viết cam kết hoàn thiện, bổ sung về văn bằng, chứng chỉ đến trước ngày 02/5/2024.

          - Tiến hành sơ tuyển:

          + Đơn vị sơ tuyển trực tiếp chụp ảnh cho người đăng ký dự tuyển, giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; chuyển cho các trường CAND dán vào thẻ dự thi, bảng ảnh phòng thi; trả ảnh cho người dự tuyển sử dụng dán vào lý lịch tự khai (Phí chụp ảnh người dự tuyển do Công an các huyện, thành phố thu theo thời giá hiện tại địa phương).

          + Kiểm tra bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ trung học phổ thông; kiểm tra xếp loại bằng tốt nghiệp đại học; kiểm tra ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đúng với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo trong danh mục tuyển sinh của các trường CAND; kiểm tra bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

          + Công an cấp huyện kiểm tra sơ lược sức khỏe chiều cao, cân nặng, hình thể, … của công dân khi đăng ký dự tuyển; chỉ tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp đảm bảo chiều cao, cân nặng theo quy định. Thời gian khám sức khỏe sơ tuyển tại Bệnh xá Công an tỉnh dự kiến ngày 04,05/5/2024.

          + Công an các huyện, thành phố không yêu cầu công dân nộp xác nhận nơi cư trú mà có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác để tra cứu thông tin cư trú của công dân.

          10. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

          - Bìa hồ sơ tuyển sinh;

          - Lý lịch tự khai;

          - Thẩm tra lý lịch;

          - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);

            - Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an);

          - 02 Bản sao được chứng thực từ bản chính: Thẻ căn cước công dân; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; học bạ trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định;

          - Đối với công dân dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: Bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị;

          - Tài liệu có liên quan khác.

          11. Lệ phí tuyển sinh

          - Thí sinh nộp 120.000 đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe).

            - Lệ phí để phục vụ công tác tổ chức thi tuyển do các trường CAND thu theo quy định (mức lệ phí các trường CAND sẽ thông báo sau).

          12. Tổ chức chiêu sinh, nhập học

          - Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh sẽ thông báo Công an các huyện, thành phố có thí sinh trúng tuyển biết và yêu cầu hoàn thiện các tài liệu, thủ tục có liên quan để nhập học cho thí sinh theo quy định.

          - Hồ sơ nhập học gồm:

          + Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an;

          + Bản lý lịch tự khai có xác nhận theo quy định;

          + Bản thẩm tra lý lịch;

          + Giấy chứng nhận sơ tuyển;

          + Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc phiếu khám sức khỏe;

          + Xác nhận nơi thường trú;

          + Bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

          + Biên bản xét duyệt của Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh;

          + Giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh;

          + Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng;

          + Giấy báo nhập học;

          + Các tài liệu khác có liên quan.  

          Công an các huyện, thành phố: Phổ biến tuyên truyền rộng rãi các nội dung tuyên truyền tại mục 8 và tổ chức nghiêm túc công tác sơ tuyển theo nội dung tại mục 9 của Thông báo này. Thực hiện đảm bảo lịch công tác tuyển sinh (Phụ lục 5). Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dự tuyển hoàn thiện hồ sơ sơ tuyển, thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào trường CAND đảm bảo công khai, dân chủ theo Thông tư số 44/2021/TT-BCA ngày 27/4/2021 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND. Đồng thời, lập danh sách thí sinh đăng ký và hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 20/4/2024 để tổng hợp báo cáo Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh.

          Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Kon Tum thông báo đến cán bộ, chiến sĩ, công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum biết./                                                                                                                                    

 


Tác giả: Đội TC, BC & ĐT