A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp triển khai công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Theo đó, Bộ Công an đề nghị các Bộ: Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành tổng rà soát, thống kê số lượng, lập danh sách các cơ quan, tổ chức có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong lĩnh vực quản lý phục vụ việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm lợi dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm ngăn chặn sản xuất ma túy (nguồn ảnh: tiengchuong.chinhphu.vn)

Đề nghị Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan cấp tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức Hải quan nắm vững và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn/thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của địa phương. Bố trí kinh phí thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy từ nguồn ngân sách thường xuyên của địa phương. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 36 Nghị định số 105 của Chính phủ, trong đó tập trung vào hoạt động: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm vững và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích bất hợp pháp. Phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý; kết nối, chia s dữ liệu với Trung tâm dữ liệu kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đặt tại Bộ Công an theo quy định tại Nghị định số 105 của Chính phủ.


Tác giả: Đức Thiện
Tin liên quan