A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” năm 2023

Nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp để củng cố và nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” bảo đảm đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Ngày 27/02/2023, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2023.

Theo Kế hoạch, ngoài các nội dung phổ biến thường xuyên theo lĩnh vực, địa bàn, cần tập trung vào: quyền và nghĩa vụ của công dân; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến an ninh, trật tự như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Cảnh sát cơ động, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng…; ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; những tấm gương vươn lên sau lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tổ chức giáo dục, tư vấn pháp luật cá biệt với những đối tượng yếu thế và đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật.

Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, tư vấn pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Chú trọng và đa dạng hóa hoạt động truyền thông chính sách pháp luật trước, trong và sau khi ban hành bằng các phương thức truyền thông mới, hiệu quả.

Tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, cơ sở, địa bàn còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan, tổ chức và lực lượng khác trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gắn với vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, tổ chức thực thi, tuân thủ pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Xây dựng, nâng cao các chuyên mục, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, chuyên mục “An ninh Kon Tum” phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trên thiết bị di động để phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp đến mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; đăng tải các tiểu phẩm pháp luật, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật lên môi trường mạng để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người có uy tín trong cộng đồng tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật… theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của địa phương.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan