A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân 06 tháng đầu năm 2023

Ngay sau khi Luật thi hành án hình sự năm 2019 được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ, Bộ Công an và liên ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tạo hành lang pháp lý, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong thực hiện các mặt công tác Thi hành án hình sự trong tình hình mới, thể hiện tính nhân văn, bảo đảm tốt hơn quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hành án.

 

 

Tổ thẩm định nghiên cứu hồ sơ xét đề nghị giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện

Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định có tác dụng khuyến khích những người bị kết án phạt tù ngay khi vào trại giam để chấp hành án phạt tù, với sự quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo của các trại giam, họ đã quyết tâm học tập, cải tạo, hoàn lương để có cơ hội được hưởng chế độ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Việc được hưởng chế độ xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện không chỉ ghi nhận sự cố gắng cải tạo, rèn luyện, chấp hành tốt các nội quy, quy định tại trại giam của phạm nhân mà còn giúp cho họ sớm có cơ hội được trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng. Đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất của chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Ngoài ra, nó còn góp phần giảm áp lực cho các cơ sở giam giữ, tạo điều kiện cho các cơ sở giam giữ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục cải tạo phạm nhân, chuẩn bị các cơ sở cần thiết cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng khi chấp hành xong án phạt tù.

Với chức năng là Cơ quan Thường trực, Cơ quan Thi hành án hình sự đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa ban tỉnh. Ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện của Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố, Hội đồng xét đề nghị giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện đã phân công các thành viên khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trong việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với từng trường hợp theo danh sách đề nghị xét, giảm, không để xảy ra sai sót. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đã đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xét giảm án cho 13 phạm nhân đủ điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (Đợt Tết Nguyên đán Quý Mão: 09 phạm nhân, đợt 30/4: 04 phạm nhân); đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 01 phạm nhân (Đợt 30/4).

Công tác xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện là chế định thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với phạm nhân, được thể hiện thông qua quyết định của Tòa án đối với người đang chấp hành hình phạt khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Quy định này có ý nghĩa lớn, được thực hiện hằng năm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, là công cụ pháp lý giúp Nhà nước đánh giá hiệu quả công tác tổ chức thi hành án phạt tù, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, tạo động lực cho phạm nhân phấn đấu học tập, rèn luyện, cải tạo để có cơ hội được nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Để công tác xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, định kỳ tổ chức giao ban với các cơ quan Viện Kiểm sát, Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp để kịp thời thông báo, trao đổi về công tác thi hành án hình sự, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vi phạm trong công tác thi hành án hình sự, góp phần thực hiện tốt chức năng thi hành án hình sự trong các cơ quan tư pháp. Cơ quan Thi hành án hình sự tổ chức Hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết về công tác thi hành án hình sự, đánh giá kết quả đạt được, tìm ra khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác Thi hành án hình sự có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Thi hành án hình sự, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình can phạm nhân, đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống. Đồng thời, nhân rộng tập thể, các cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác để động viên, khen thưởng kịp thời tinh thần, trách nhiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh./.

                                                         


Tác giả: Ngọc Học
Tin liên quan