A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp thứ 2 Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ nhóm đối tượng 4, năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 2035 ngày 08/4/2024 của Công an tỉnh về bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ nhóm đối tượng 4, năm 2024, sáng ngày 06/5/2024, Công an tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp thứ 2 Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ nhóm đối tượng 4, năm 2024. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Công an tỉnh, tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và 120 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh buổi Lễ

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tìm hiểu một số vấn đề cơ bản như: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh và Công tác quản lý về văn hóa các dân tộc thiểu số.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Liêm - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Liêm, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ chiến sĩ trong Công an tỉnh. Yêu cầu các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiêm túc, tập trung tiếp thu những kiến thức giảng dạy của giáo viên truyền đạt để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn.

Năm 2024, Công an tỉnh sẽ tổ chức 07 lớp bồi dưỡng với 840 học viên. Lớp bồi dưỡng thứ nhất đã thực hiện xong, lớp thứ hai diễn ra trong thời gian 05 ngày (từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2023).

 


Tác giả: Trung tâm HL&BDNV