A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban hai Bộ (Công an-Quốc phòng) thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ năm 2023

          Sáng ngày 05/02/2024, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.

            Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Trung tâm chỉ huy Bộ Công an đến Trung tâm thông tin chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh -0

Hội nghị tại Hội trường Trung tâm chỉ huy Bộ Công an

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá A Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Thức, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 10 và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của 03 lực lượng Công an-Quân sự-Biên phòng tỉnh.

Năm 2023, trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước như sự kiện Tổng thống Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Chủ tịch Đảng cầm quyền Liên Bang Nga thăm chính thức Việt Nam...; bảo đảm an ninh quốc gia trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; đấu tranh, kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng thủ dân sự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, hai Bộ đã phối hợp làm tốt công tác xây dựng, bảo vệ lực lượng, đào tạo, huấn luyện, diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

         Kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thời gian tới, Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phối hợp cụ thể hoá và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 10/5/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây của Tổ quốc”; tham mưu tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

         Chủ động phối hợp nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình liên quan đến công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng kế hoạch phối hợp, bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm, ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; tập trung giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

        Bên cạnh đó, hai lực lượng cần phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang; phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên tuyến biên giới; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội... Phối hợp chặt chẽ triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lễ hội đầu Xuân và các nhiệm vụ quốc phòng.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan