A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày 02/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 439/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 446/BYT-DP ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1829/UBND-HTKT ngày 14 tháng 6 năm 2022 (Công an tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Đặc biệt chú trọng đến đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng rượu, bia và điều khiển phương tiện giao thông phóng nhanh, vượt ẩu).

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan