A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ gạo cho nhân dân có nguy cơ thiếu đói trên địa bàn tỉnh Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024

Ngày 02/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND tiếp nhận và phân bổ 146,73 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho nhân dân có nguy cơ thiếu đói trên địa bàn tỉnh Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024. 

Theo đó, tiếp nhận và phân bổ 146,73 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho các địa phương để hỗ trợ cho nhân dân có nguy cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024, cụ thể: 

Hỗ trợ gạo cho 1.570 hộ/5.124 khẩu với 76,86 tấn gạo có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Hỗ trợ cho 1.384/4.658 khẩu với 69,87 tấn gạo có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt năm 2024. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan tiếp nhận và hoàn thành việc phân bổ số gạo nêu trên cho các hộ dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn trước ngày 08 tháng 02 năm 2024 và dịp giáp hạt đầu năm 2024 trước ngày 28 tháng 02 năm 2024. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, hỗ trợ gạo nêu trên; báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện theo quy định. 

Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Hà, Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi chủ động bố trí kinh phí bốc, xếp và vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn được hỗ trợ; khẩn trương chỉ đạo phân bổ số gạo được cấp nêu trên đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời cho nhân dân trước Tết Nguyên đán 2024. Đồng thời, tiếp tục rà soát, chủ động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn quản lý, đảm bảo không để nhân dân thiếu đói kịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2024. 

Yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Hà, Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi phân bổ và hỗ trợ gạo phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, theo đúng định mức quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về thực hiện hỗ trợ gạo và số liệu báo cáo theo quy định. 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan