A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Kon Tum

Ngày 02/02/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 74/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Kon Tum, hoạt động trong phạm vi tỉnh Kon Tum.

Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Kon Tum là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Kon Tum có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 


Tác giả: Tổng hợp
Tin liên quan