A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3730/UBND-KTTH triển khai thực hiện Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chú trọng ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Chủ động nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại địa phương. Mở rộng xuất khẩu và kích thích tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường bất động sản, chủ động ứng phó với các diễn biến, yếu tố rủi ro có thể phát sinh.

Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư. Chú trọng giải quyết các vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu.

Rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm an toàn và tiến độ thi công công trình trong mùa thiên tai, mưa lũ cuối năm. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, yêu cầu khôi phục đúng quy hoạch.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2023 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3176/UBND-HTKT ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thường xuyên quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là các ngành mới nổi, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu,... Chủ động, kịp thời ứng phó, kiểm soát và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Làm tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao. Theo dõi, nắm bắt tình hình và có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động. Chủ động, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, ổn định đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đảm bảo thực chất, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nhiệm vụ không đảm bảo tiến độ theo Đề án 06. Đẩy mạnh cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành để phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023, kết quả thực hiện 9 tháng, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2023. Triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công và chỉ tiêu biên chế năm 2024; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ tập trung chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tiến độ, chất lượng các báo cáo, tờ trình, đề án, tài liệu phục vụ kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh; kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vấn đề phát sinh; chủ động chuẩn bị kỹ các nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi để giải trình, trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh. Triển khai tích cực, hiệu quả xây dựng các văn bản, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Đẩy mạnh và thực hiện giải ngân Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chuyển giữa kế hoạch vốn của Chương trình và kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được giao theo quy định tại Nghị quyết số 93/2023/NQ/QH15 của Quốc hội, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn. Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; các địa phương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn năm 2023 phải hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục khẩn trương rà soát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16 tháng 6 năm 2023, số 666/TTg-QHĐP ngày 18 tháng 7 năm 2023, các Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 18 tháng 8 năm 2023, 392/TB-VPCP ngày 24 tháng 9 năm 2023, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 và tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ động rà soát, khẩn trương hoàn thành theo thẩm quyền việc cụ thể hóa các quy định, cơ chế chính sách thực hiện tại địa phương, kịp thời điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh những quy định còn bất cập.

Khẩn trương hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động có thu nhập thấp và hỗ trợ để nâng cao năng lực đào tạo của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại các huyện nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong kế hoạch ngân sách được phân bổ. Cơ quan quản lý Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của địa phương, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan