A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 8/2023

Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tháng 8/2023, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Kon Tum được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cụ thể:

Về Nội vụ, tư pháp: Đã rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy một số đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo quy trình, quy định. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được các cấp, ngành quan tâm triển khai hệ thống hóa.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp 31 lượt/41 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 133 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết là 67/133 đơn, đã được giải quyết xong 19/67 đơn, đạt tỷ lệ 28,35%. Đã triển khai 11 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 07 cuộc với tổng số tiền sai phạm trên 235 triệu đồng và 102.224,3 m2 đất.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Đã tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự huyện Ia H'Drai năm 2023. Các lực lượng vũ trang của tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; theo dõi, nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới, nội địa, ngoại biên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy. Trong tháng, các lực lượng chức năng đã phát hiện 27 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 06 vụ so với tháng trước); 01 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ (giảm 01 vụ so với tháng trước); không xảy ra phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm (giảm 01 vụ so với tháng trước); 06 vụ phạm tội về ma túy (giảm 06 vụ so với tháng trước).

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 13 vụ tai nạn giao thông làm 11 người chết và 16 người bị thương; lũy kế 8 tháng đầu năm (so với cùng kỳ năm trước), toàn tỉnh đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông (tăng 06 vụ) làm 56 người chết (tăng 04 người) và 53 người bị thương (tăng 09 người).

Về Đối ngoại: Trong tháng, có 01 đoàn cán bộ tỉnh ra nước ngoài; đón tiếp và làm việc 05 đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. Công tác phi chính phủ nước ngoài, hợp tác quốc tế được duy trì thực hiện, đảm bảo quy định.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

Hoàn thiện Đề án tổ chức lại 03 Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Khuyến công - Xúc tiến thương mại, Thông tin - Xúc tiến du lịch thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; xem xét, quyết định thành lập Hội đồng quản lý Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp. Hoàn thành báo cáo rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, đề xuất sắp xếp kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 và đề xuất biên chế giáo viên bổ sung năm học 2023 - 2024; Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023. Tiếp tục thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật và các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh các hoạt động có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là Đề án 06 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia. Triển khai thực hiện các kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm cướp, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả 03 tiêu chí.

Tiếp tục trao đổi, nắm thông tin thời gian tỉnh Ratanakiri (Campuchia) và tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào) sang làm việc, ký kết Biên bản hợp tác với tỉnh Kon trong thời gian tới. Chuẩn bị nội dung làm việc giữa ba tỉnh Kon Tum - Ratanakiri - Ắt-ta-pư thống nhất chủ trương xây dựng các hạng mục công trình phục vụ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ nhất năm 2023.

 


Tác giả: Thái Ngân