A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên lòng hồ thủy điện Ialy thuộc địa phận tỉnh Kon Tum

Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét lòng hồ, khơi thông luồng để khai thác khoáng sản trái pháp luật là nội dung đáng chú ý tại Văn bản số 3829/UBND-KTTH.

Ngày 06/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3829/UBND-KTTH về việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên lòng hồ thủy điện Ialy thuộc địa phận tỉnh Kon Tum.

Theo Văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Giấy phép số 511/GP-BCT ngày 11/10/ 2023 của Bộ Công Thương về hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Ialy; để thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi…) trên lông hồ thủy điện Ialy đảm bảo theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động trên lông hồ thủy điện Ialy; trường hợp phát hiện khai thác khoáng sản trái pháp luật thì kịp thời xử lý hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan