A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3981/UBND-NNTN, ngày 16/11/2023 về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định về phối hợp và làm việc với tổ chức nước ngoài, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét về cơ chế đơn giản hóa thủ tục để tạo điều kiện cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kon Tum chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm các tỉnh Ắt-ta-pư, Sê Kông (Nước CHDCND Lào) trong việc tuần tra, truy quét bảo vệ rừng tại khu vực biên giới giữa hai nước trên cơ sở các Bản ghi nhớ đã ký kết.

Giao UBND huyện: Đăk Glei và Ngọc Hồi tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng người dân trên địa bàn di chuyển trái phép sang nước bạn Lào để thực hiện các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y căn cứ nhiệm vụ chức năng tiếp tục quan tâm, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong việc triển khai thực hiện thực hiện quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới Việt - Lào theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Biên bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác ngăn chặn tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp đã được ký kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum với Sở Nông lâm các tỉnh Ắt-ta-pư, Sê Kông (Nước CHDCND Lào).

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trong khu vực biên giới; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, hạn chế tối đa các hoạt động làm ảnh hưởng quan hệ ngoại giao giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Ắt-ta-pư, Sê Kông (Nước CHDCND Lào).


Tác giả: Khánh Vi