A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm nhu cầu được tiếp cận các chính sách về nhà ở xã hội và công trình Nhà ở xã hội

Ngày 08/11/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 7180/TB-VP kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc về công tác quản lý, vận hành công trình Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum. Theo đó, cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để phổ biến cụ thể chính sách về nhà ở xã hội và công trình Nhà ở xã hội; đảm bảo các đối tượng có nhu cầu được biết, hiểu và tiếp cận.

Về quản lý, vận hành công trình Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về việc cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; trong đó, lưu ý phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự để phổ biến cụ thể chính sách về nhà ở xã hội và công trình Nhà ở xã hội; đảm bảo các đối tượng có nhu cầu được biết, hiểu và tiếp cận; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, quản lý và sử dụng tài sản công và các quy định liên quan để đề xuất phương án điều chỉnh giá thuê, thuê mua, đối tượng được hưởng chính sách theo dự án được phê duyệt; thực hiện song song các thủ tục trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục tổ chức xét duyệt hồ sơ đã đăng ký, trình phê duyệt danh sách, ký kết hợp đồng và bàn giao nhà cho người thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Công trình Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum (Ảnh minh họa)

Về rà soát các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội, giao Sở Xây dựng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổng hợp các quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục, hỗ trợ vay vốn, giá… thuê, thuê mua nhà ở xã hội, gửi Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Sở Nội vụ thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để rà soát, tổng hợp số liệu các cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phối hợp với Sở Xây dựng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát trên địa bàn (đến từng thôn, làng, tổ dân phố) các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu để tổ chức thông tin, hướng dẫn, vận động các hộ đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở nội dung báo cáo của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Sở Xây dựng tổng hợp, nghiên cứu triển khai, tham mưu quản lý, vận hành công trình Nhà ở xã hội cho phù hợp.

Về công tác phối hợp xét duyệt hồ sơ đăng ký, các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác xét duyệt hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện, trình phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở; đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh nhất để người dân sớm được bố trí chỗ ở; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục cho người dân. Sở Xây dựng tổng hợp, đánh giá kết quả phối hợp xác minh hồ sơ, báo cáo các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.

Về công trình Nhà ở tái định cư tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án quản lý, sử dụng công trình.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan