A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại tháng 10, 10 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; qua đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được đảm bảo.

Thực hiện tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023…

Công tác cải cách thủ tục hành chính địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phần lớn đã được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ngày càng mạnh mẽ; số lượng, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tăng (tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 1.711)…

Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Trong tháng, đã tiếp 108 lượt/32 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh); tiếp nhận 112 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó: Số đơn thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết là 52/112 đơn, đã được giải quyết xong 50/52 đơn, đạt tỷ lệ 96,1%. Đã triển khai 10 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã kết thúc 04 cuộc với tổng số tiền sai phạm trên 46,8 triệu đồng và đã kiến nghị nộp ngân sách nhà nước. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người chết và 3 người bị thương. So với tháng 9, giảm 07 vụ, giảm 07 người chết, giảm 09 người bị thương.

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/clip_image004(2).png

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Phòng cháy, chữa cháy cơ sở (ảnh: congan.kontum.gov.vn)

 

Về Đối ngoại: Trong tháng, có 07 đoàn cán bộ tỉnh ra nước ngoài; đón tiếp và làm việc 05 đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. Các đoàn ra, đoàn vào tuân thủ nghiêm các quy định của địa phương. Công tác phi chính phủ nước ngoài, hợp tác quốc tế được duy trì thực hiện, đảm bảo quy định.

Để phát huy những kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về nội vụ, an ninh, quốc phòng, đối ngoại đặt ra trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện như sau:

Một là, tiếp tục thẩm định đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức năm 2023; triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; tham mưu, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2023. Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 6 khóa XII.

Tiếp tục chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh các hoạt động có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là Đề án 06 của Chính phủ. Triển khai thực hiện các kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm cướp, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả 03 tiêu chí.

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/hovi/2023_10_09_01_13_261.jpg

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (ảnh: congan.kontum.gov.vn)

Ba là, chuẩn bị chu đáo thực hiện Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ nhất năm 2023; triển khai các nội dung liên quan Hội đàm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Campuchia; thành lập Tổ chuyên viên liên hợp và Kế hoạch triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc giai đoạn 2023-2027. Tiếp tục thực hiện tốt công tác lễ tân, lãnh sự, quản lý đoàn ra, đoàn vào.

 


Tác giả: Thái Ngân