A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, pháo, buôn lậu… qua biên giới

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, pháo, buôn lậu… qua biên giới.

Theo Thông báo số 329/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; qua đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được đảm bảo.

Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế, yếu kém như: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương cấp huyện, cấp xã còn thấp; mưa dông, gió lốc gây thiệt hại đáng kể đến đời sống, sản xuất của người dân…

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, quyết định, chương trình hành động triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XII kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2023.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác nghiệm thu, kịp thời làm hồ sơ thanh toán khi có khối lượng, không chờ đến cuối năm thanh toán một lần. Khẩn trương ban hành giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án để hỗ trợ, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc tồn tại, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo ngay (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ theo đúng quy định.

Tổ chức mời các nhà thầu xây dựng làm việc để có cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện dự án, gói thầu; xử lý trách nhiệm các nhà thầu chậm tiến độ theo thẩm quyền và đúng quy định. Chủ động rà soát, báo cáo qua Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chuyển giữa các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn trước ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Các đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chậm giải ngân kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023 dẫn đến không hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời số thuế và tiền thuê đất hết thời gian gia hạn theo chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ (Nghị định số 12/2023/NĐ-CP). Đẩy nhanh tiến độ đấu giá các trụ sở nhà đất, các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng.Tiếp tục điều hành chi thường xuyên theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách trong việc rà soát, sắp xếp, lồng ghép để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn kể cả nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo hiệu quả.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất trồng trọt năm 2023; đặc biệt là các chỉ tiêu mới giao bổ sung như trồng 2.000 ha mía đường niên vụ 2023-2024 và trồng mới 200 cây cà phê xứ lạnh năm 2023. Hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông xuân 2023-2024, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng các loại giống cây trồng, xác định nhu cầu của từng loại giống để có kế hoạch chỉ đạo sản xuất, cung ứng đầy đủ và kịp thời.

Xây dựng và ban hành kịp thời Chương trình bình ổn giá trong dịp cuối năm 2023 và Tết nguyên đán 2024. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết kịp thời các hồ sơ trong lĩnh vực giao đất, cho thuê của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố. Giám sát việc sử dụng đất của các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt sốt xuất huyết Dengue, bệnh Tay - Chân - Miệng; Bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm, công tác y tế.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn tỉnh; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các kết quả về phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 và xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về quản lý, bảo vệ rừng, ma túy, đánh bạc, trộm cắp, băng nhóm, tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê… tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh (ảnh: congan.kontum.gov.vn)

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, pháo, buôn lậu… qua biên giới; phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung cho công tac Giao lưu hữu nghị quốc phòng 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia…

 


Tác giả: Thái Ngân