A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững

Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Quyết định số 1045-QĐ/TU ngày 08/11/2023 về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TU của Bộ Chính trị (Ban Chỉ đạo). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có các thành viên, gồm: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chánh Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện: Kon Plông và thành phố Kon Tum.

Đảng bộ tỉnh Kon Tum với khát vọng phát triển nhanh và bền vững

Xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững (Ảnh minh họa)

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đề án phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Các văn bản của Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy khi Trưởng Ban Chỉ đạo ký; sử dụng con dấu của UBND tỉnh khi Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên là lãnh đạo UBND tỉnh ký; sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư khi Ủy viên là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký.


Tác giả: Khánh Vi