A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước (Đội ứng cứu) trên địa bàn tỉnh với 29 thành viên do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng.

Đội ứng cứu có nhiệm vụ hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức hoạt động ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đầu mối tiếp nhận, quản lý sự cố; ứng cứu, xử lý sự cố và săn lùng mối nguy hại; nghiên cứu, theo dõi các nguy cơ tấn công mạng, thông tin về lỗ hổng, điểm yếu; luyện tập các kỹ năng bảo vệ hệ thống thông tin và tham gia các chương trình huấn luyện, diễn tập do Cơ quan điều phối quốc gia chủ trì; Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của tỉnh để tham gia hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại các tỉnh, thành khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối, chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Nhiệm vụ của các cơ quan liên quan: Khi nhận được thông báo của cơ quan Thường trực, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương có thành viên trong Đội ứng cứu phải ưu tiên việc chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham gia công tác ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính, sự cố Internet.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị, địa phương có thành viên trong Đội ứng cứu chuyển công tác khác, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ thay thế kịp thời và thông báo cho cơ quan Thường trực để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

 


Tác giả: Đội 1-Phòng Tham mưu
Tin liên quan