A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2022)

Nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2022), ngày 04/3/2022, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 542/CAT-PX03 để tổ chức các hoạt động kỷ niệm về sự kiện lịch sử quan trọng này, trong đó, nội dung Công văn đã yêu cầu các đơn vị trong Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUCA, ngày 19/01/2022 của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 trong Công an nhân dân.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; lý tưởng cách mạng; lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Tùy điều kiện có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, như: Thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí Công an lão thành; các gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn.

4. Chủ động viết tin, bài tuyên truyền về sự kiện; phát hiện, biểu dương các nhân tố, điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

5. Tổ chức treo panô, khẩu hiệu, chạy bảng điện tử tuyên truyền, nội dung tuyên truyền:

– Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2022)!

– Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy!

– Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ!

– Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

6. Các hoạt động phải tuân thủ quy định của địa phương và ngành y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Tâm

 


Tin liên quan