A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum với khát vọng xây dựng đất nước thời kỳ mới

        Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nhất là các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Công an tỉnh Kon Tum nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. 

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực đặt ra yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi các thế hệ thanh niên Việt Nam dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kế thừa, phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng của “tinh thần chiến thắng Điện Biên”, không ngừng đổi mới tư duy, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Kon Tum xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”, trong những năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum đã xung kích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; mạnh dạn đề xuất ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đi đầu trong đảm nhận việc mới, việc khó, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum thăm, động viên chiến sĩ Cảnh sát Cơ động bị thương khi đang làm nhiệm vụ

Từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức hơn 1.000 đợt hoạt động tình nguyện tại địa bàn biên giới, vùng khó khăn, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự với tổng kinh phí trên 5,5 tỷ đồng; giúp đỡ hơn 25.300 gia đình chính sách, người có công, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó; hiến hơn 1,3 nghìn đơn vị máu phục vụ công tác y tế… Với tinh thần “Mỗi ngày làm ít nhất một việc tốt vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, từng đoàn viên, thanh niên luôn chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng lễ tiết, tác phong trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, thực hiện tốt tiêu chí xây dựng “Chi đoàn văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân”, “Người đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm”.

Thăm, tặng quà cho các bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Lực lượng Công an nhân dân-Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19-Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều phần việc thanh niên góp phần phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương; tham gia lực lượng tuyến đầu bảo vệ an toàn bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly, chốt kiểm soát dịch; hỗ trợ cơ sở cách ly tập trung; hỗ trợ người dân về quê tránh dịch; giải cứu nông sản trong đại dịch… với nhiều mô hình tiêu biểu như “Triệu túi an sinh”, “Gian hàng 0 đồng”, “Nông sản xanh”…

Với chương trình “Thanh niên Công an nhân dân sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập”, tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum đã và đang đóng góp tích cực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, là lực lượng nòng cốt tham gia phát triển ứng dụng dân cư với tinh thần nhanh chóng tiếp cận, làm chủ thiết bị, khoa học kỹ thuật; thường xuyên bám dân, bám địa bàn, làm việc không quản thời gian để thu thập, “làm sạch” dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân đến từng người dân.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneiD

Hướng về Điện Biên anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum nguyện chung sức, đồng lòng:

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, những ký ức về “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” chưa bao giờ phai mờ. Trở lại thời đại mới, thế hệ trẻ đang được hưởng thành quả từ sự hi sinh anh dũng của những con người làm nên trang sử chói lòa, nhắc nhở chúng tôi phải luôn khắc ghi lịch sử để tiếp nối truyền thống cha ông. Chính vì vậy, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ hết sức cần thiết, nền tảng, cốt lõi. Trong đó, tập trung giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, truyền thống của Đoàn và lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Kon Tum nói riêng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, lập công vì an ninh Tổ quốc cho mỗi đoàn viên. Đặc biệt, thông qua việc thực hiện các công trình thanh niên để từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với tự giáo dục; giữa nâng cao nhận thức chính trị với hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu của đoàn viên, thanh niên. Triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để xung kích, đi đầu lập công trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức tham quan, ôn lại truyền thống lịch sử tại Ngục Kon Tum

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.

Để góp phần vào sự thành công của chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, có nhiều tấm gương anh dũng đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ như Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai… Tiếp nối truyền thống vẻ vang, mỗi đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Kon Tum ngày nay cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của lực lượng Công an và trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Công an trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” bằng những việc làm cụ thể, công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác chuyên môn của đơn vị. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; phát huy vai trò của thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác Công an.

70 năm trôi qua, âm hưởng hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ là động lực to lớn thôi thúc tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn tại địa phương; nội dung phong trào đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên tự rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của phương tiện truyền thông hiện đại trên các nền tảng mạng xã hội; xây dựng các bộ công cụ, sản phẩm tuyên truyền phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của cộng đồng trên Internet và các thiết bị di động thông minh phục vụ chuyển đổi số công tác Công an. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ truyền thông, kênh thông tin nội bộ kết hợp báo chí trong và ngoài lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Nghiên cứu, ứng dụng các phần việc thanh niên góp phần cải tiến quy trình công tác, đa dạng trang thiết bị, phần mềm phục vụ hiệu quả công tác Công an.

Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng.

Nói về chiến thắng Điện Biên Phủ, vị tướng bại trận De Castries đã thú nhận trước Ủy ban điều trần Bộ Quốc phòng Pháp “Người ta có thể đánh bại một quân đội, chứ không thể đánh bại được một dân tộc”. Sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc đã trở thành tượng đài bất diệt làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ngày nay, với phương châm “lấy dân làm gốc”, “việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”, tuổi trẻ Công an tỉnh Kon Tum phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, trong đó, chú ý gắn kết các hoạt động tình nguyện với thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng “hạt nhân” của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; hiến máu tình nguyện; tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương, hành động đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan