A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý làm việc tại huyện Đăk Hà

 Sáng ngày 12/9/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành do đồng chí Trần Minh Thắng – Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Đăk Hà (Công an, Tòa án nhân dân, Viện liểm sát nhân dân) và bộ phận có liên quan.

          Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022. Trong quá trình làm việc đồng chí trưởng đoàn Trần Minh Thắng nhấn mạnh qua buổi kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo các nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; để xác định thực trạng công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đồng thời làm rõ những thuận lợi khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân.

          Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Đăk Hà báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ vụ án trợ giúp pháp lý. Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những ưu điểm cũng như tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đồng thời hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc

Thùy Dung


Tác giả: Thùy Dung
Tin liên quan