A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh Kon Tum hướng dẫn Nhân dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư các Dự án, công trình nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hiện nay, tỉnh Kon Tum đã triển khai dịch vụ “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận” tại Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Phòng Tư pháp (thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố). Do đó để người dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án, công trình thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ và tránh để kéo dài thời gian khi nộp hồ sơ, ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của cơ sở, dự án, công trình. Công an tỉnh Kon Tum hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án, công trình trước khi nộp hồ sơ cần thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các thành phần hồ sơ do người dân, doanh nghiệp trực tiếp ban hành (như văn bản đề nghị, bản vẽ thiết kế…): Người dân, doanh nghiệp thực hiện ký số đối với các thành phần hồ sơ này.

2. Đối với các thành phần hồ sơ không do người dân, doanh nghiệp trực tiếp ban hành được nêu tại Phụ lục kèm theo văn bản này và các tài liệu phát sinh thêm trong quá trình thực hiện:

- Trường hợp người dân, doanh nghiệp cung cấp văn bản điện tử của cơ quan ban hành hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự khai thác được bản điện tử trên các nền tảng liên thông, chia sẻ dữ liệu của lực lượng thì không cần thực hiện chứng thực bản sao điện tử đối với thành phần hồ sơ này.

- Trường hợp người dân, doanh nghiệp không cung cấp được văn bản điện tử của cơ quan ban hành: Thực hiện chứng thực bản sao điện tử đối với các thành phần hồ sơ này tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp trước khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch công Bộ Công an.

3. Người dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án, công trình trước khi thực hiện nộp hồ sơ về PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, cần căn cứ các thành phần hồ sơ nộp theo quy định của Pháp luật, kết hợp với Phụ lục bên dưới để thực hiện chứng thực bản sao điện tử đối với các thành phần hồ sơ theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC dự kiến nộp.

Bộ phận một cửa điện tử Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Vậy, Công an tỉnh thông báo để người dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án, công trình biết và thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, số điện thoại: 069.418.1260) để được hướng dẫn./.

Link Văn bản hướng dẫn của Công an tỉnh Kon Tum:

https://drive.google.com/file/d/1itiA7tT5yC_3riSd0zCG__p5LOSGqCEv/view?usp=sharing

Danh mục thành phần hồ sơ cần thực hiện Chứng thực bản sao điện tử trước khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ cần chứng thực bản sao điện tử trước khi nộp

Ghi chú

1

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 

1.1

Thẩm duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở nhóm B,C

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC

 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác 

 

1.2

Trường hợp thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình nhóm B, C

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác

 

Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có)

 

Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có) 

 

Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh)

 

1.3

Trường hợp đồ án quy hoạch

Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha, tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy 

 

1.4

Trường hợp chấp thuận địa điểm xây dựng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình 

 

2

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Bản sao Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

 

Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy 

 

Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

 

Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy (biên bản đo điện trở chống sét, nối đất…)

 

Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống phòng cháy, chữa cháy

 

3

Hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh

 

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động

 

Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

 

Giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 

4

Cấp, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm cháy, nổ

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó phải có loại hình kinh doanh vận tải hàng hoá (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa)

 

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến)

 

Bản sao chứng chỉ chuyên môn đặc biệt đối với vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến)

 

Bảo hiểm xe

 

Giấy chứng nhận kiểm định bồn, xi téc

 

Giấy phép lái xe

 

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH

 

Quyết định Công nhận vào Hợp tác xã vận tải (nếu không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

 

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy biên nhận thế chấp

 

Hồ sơ chứng minh sự thay đổi thông tin (trong trường hợp có thay đổi liên quan đến nội dung) hoặc giấy tờ, tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm (trường hợp Giấy phép bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng)

 

5

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp cứu nạn, cứu hộ

Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên

 

 


Tác giả: Đức Cường
Tin liên quan