A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn sử dụng vật liệu bảo đảm yêu cầu về tính nguy hiểm cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có đặc thù là nơi thường tập trung đông người, hầu hết các phòng được thiết kế kín, hành lang đi lại nhỏ, hẹp; sử dụng các vật liệu trang trí nội thất, cách âm dễ cháy như xốp, cao su, phông rèm,… Do đó, khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tốc độ cháy lan rất nhanh, dễ gây cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người.

Ngày 01/11/2022, Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình có hiệu lực thi hành từ ngày 16/01/2023. Tại phụ lục A.4 của quy chuẩn đã bổ sung quy định về sử dụng vật liệu để đảm bảo yêu cầu về tính nguy hiểm cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Tuy nhiên, qua thực tế công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đa số các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế chưa thực hiện đúng các quy định về sử dụng vật liệu bảo đảm yêu cầu về tính nguy hiểm cháy tại cơ sở.

Ảnh minh hoạ

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về PCCC trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn sử dụng vật liệu trên đường thoát nạn của công trình cụ thể như sau:

Một là, Trên đường thoát nạn trên mỗi tầng nhà phải được bảo vệ bởi các vật liệu không cháy hoặc cháy yếu.

Ví dụ một số vật liệu thực tế được xếp vào loại vật liệu không cháy như: các vật liệu vô cơ nói chung như bê tông, gạch đất sét nung, gốm, kim loại, khối xây và vữa trát và vật liệu tương tự.

Hai là, Vật liệu hoàn thiện, trang trí (bao gồm cả tấm trần treo nếu có), vật liệu ốp lát và vật liệu phủ sàn sử dụng trong nhà kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải có cấp nguy hiểm cháy không nguy hiểm hơn CV1.

Cấp nguy hiểm cháy CV1 của vật liệu được quy định tại Bảng B.6 Phụ lục B.1.7 của Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD.

Ba là, Việc xác định các trị số của các thông số thử nghiệm cháy phải dựa trên kết quả thử nghiệm mẫu vật liệu, đối chiếu theo các quy định tiêu chuẩn nêu trên, do các đơn vị đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm cung cấp và có đánh giá, kết luận của đơn vị thử nghiệm.

 

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan