A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; Công văn số 4860/BXD-TTr ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn 3261/UBND-KTTH để triển khai thực hiện. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho Nhân dân 

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả các nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ các Công điện: Số 796/CĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2023, số 825/CĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2023, số 991/CĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023; ý kiến của Bộ Xây dựng tại các Công văn: số 4157/BXD-QLN ngày 15 tháng 9 năm 2023, số 4860/BXD-TTr ngày 26 tháng 10 năm 2023; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn: Số 3425/UBND-HTKT ngày 09 tháng 10 năm 2023, số 3176/UBND-HTKT ngày 21 tháng 9 năm 2023 và các văn bản có liên quan về tăng cường công tác kiểm soát trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan, tuyệt đối không để các vi phạm về trật tự xây dựng tồn tại, kéo dài, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn và đời sống Nhân dân; có biện pháp khả thi khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, đặc biệt là về phông cháy, chữa cháy như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ; tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023 và đề cương hướng dẫn của Bộ Xây dựng gửi kèm Công văn số 4860/BXD-TTr ngày 26 tháng 10 năm 2023; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan