A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở là nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục, bệnh viện, phòng khám tư nhân, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện trên địa bàn tỉnh

Nhằm điều tra, khảo sát, nắm tình hình hoạt động có liên quan đến công tác PCCC và CNCH; kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn các biện pháp, điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở là nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục, bệnh viện, phòng khám tư nhân, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện trên địa bàn tỉnh, ngày 13/10/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 3466/KH-CAT-PC07 về tổng kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở là nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục, bệnh viện, phòng khám tư nhân, trung tâm họi nghị, tổ chức sự kiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Cán bộ hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH tại cơ sở

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra đối với các đối tượng sau: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ dân lập, tư thục, bệnh viện, phòng khám tư nhân, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện (độc lập và trong các nhà có công năng khác).

Thời gian tổ chức kiểm tra: Từ ngày 13/10/2023 đến ngày 10/11/2023.

Hình thức kiểm tra:  Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Nội dung kiểm tra:

Một là, Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH như việc tổ chức tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; việc duy trì các điều kiện về ngăn cháy lan, lối thoát nạn; việc đảm bảo khaongr cách an toàn về PCCC.

Hai là, Việc tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Ba là, Việc trang bị các hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, bình chữa cháy xách tay phù hợp với quy mô, tính chất của công trình.

 


Tác giả: Thảo Vy
Tin liên quan