A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy định về việc xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2023

Nhằm tôn vinh những đơn vị tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy của địa phương, ngày 12/01/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-CAT-PC07 về triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy định về việc xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy năm 2023.

 

 

Theo đó, tiêu chuẩn xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC như sau:

Một là, Đối với các đơn vị hành chính cấp xã:

- Có thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy.

 
 

 

Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thuỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể được công nhận danh hiệu đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2022

- Cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng cháy và chữa cháy.

- Chỉ đạo và phát động các tổ chức đoàn thể quần chúng như Đoàn thanh - niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân... có các hoạt động thiết thực trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy và các quy định về phòng cháy và chữa cháy. Không có cá nhân, hộ gia đình vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

- Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy đúng quy định.

Hai là, đối với các cơ sở (theo quy định của Luật PCCC) và các cơ sở quốc phòng (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp)

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng cháy và chữa cháy; có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

- Thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định. 100% thành viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện, cấp chứng nhận huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn theo quy định.

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy, các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... có kế hoạch và tổ chức phát động đoàn viên, hội viên thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy có chất lượng, hiệu quả.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

- Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được trang bị phương tiện PCCC và CNCH theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

- Thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định, khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

- Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy và các quy định về phòng cháy và chữa cháy. Không có trường hợp nào vi phạm pháp luật phòng cháy và chữa cháy và các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

 

 


Tác giả: Phòng CS PCCC và CNCH
Tin liên quan