A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nỗ lực bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng

        Trước những tác động mặt trái của sự phát triển bùng nổ mạng Internet, việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị tấn công, xâm hại trên môi trường mạng là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo an toàn trẻ em được tương tác lành mạnh, sáng tạo, phát triển toàn diện.

           Trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Năm 2019, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN thống nhất thông qua Tuyên bố về Bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến; tiếp đó, năm 2021 đã thông qua Tuyên bố về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN, trong đó có bắt nạt trẻ em trên môi trường trực tuyến.

          Ảnh minh họa

         Từ năm 2020 đến nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ xử lý các vấn đề trẻ em trên môi trường mạng; có văn bản xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với thông tin xấu, độc trên mạng xã hội facebook, youtube, kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài gỡ bỏ thông tin vi phạm; chủ động thông tin và có công văn đề nghị kiểm tra, xử lý nội dung đăng tải trên các báo điện tử, mạng xã hội có nội dung xấu, độc, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em ngay khi phát hiện thông tin trên báo điện tử, mạng xã hội và từ phản ánh của người dân qua tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, nội dung trên môi trường mạng thực thi quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tăng cường triển khai các biện pháp kỹ thuật, chặn lọc, gỡ bỏ nội dung không phù hợp với trẻ em trên nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, từ năm 2021, Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được thành lập với sự tham gia của 24 đơn vị bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp… nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Ngày 01/6/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Theo đó, các cơ quan chức năng đã xây dựng, tích hợp các kênh thông báo trực tuyến các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111; với tổng đài này, nhiều vấn đề về trẻ em trên môi trường mạng đã được tiếp nhận, xử lý, phân tích, tư vấn, hỗ trợ tâm lý; đồng thời, phát hiện, kết nối tới mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và có văn bản đề nghị xác minh, xử lý hoặc xử lý các trường hợp xâm hại, nghi ngờ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, đã tổ chức các hội thảo, tọa đàm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tổ chức các cuộc thi sáng tạo ý tưởng trò chơi về bảo vệ trẻ em; xây dựng các sản phẩm tờ rơi, tài liệu, clip hướng dẫn kỹ năng an toàn trên mạng cho trẻ em, cha mẹ, đăng tải trên website của Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); tập huấn cho trẻ em nòng cốt một số tỉnh, thành phố về kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng và kỹ năng tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin tổ chức Cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin” năm 2023 thu hút 740.250 thí sinh của 5.417 trường thuộc 63 tỉnh, thành phố tham dự, qua đó, tuyên truyền, cung cấp cho các em học sinh kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng. Đồng thời, phối hợp với Tổ chức ChildFund tại Việt Nam xây dựng đề cương bộ thuật ngữ về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong giai đoạn tới sẽ xây dựng, hoàn thiện bộ thuật ngữ về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng phù hợp với luật pháp, tình hình thực tế tại Việt Nam và tiếp cận với các quy định quốc tế; đồng thời làm cơ sở, căn cứ đưa vào các văn bản quản lý, văn bản luật pháp, chính sách.


Tác giả: Khánh Vi