A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đăng ký cấp định danh điện tử, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đăng ký cấp định danh điện tử, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là nội dung đáng chú ý tại Văn bản số 890-CV/ĐUCA ngày 20-10-202 của Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Thông báo số 852-TB/TU ngày 09-10-2023 về kết luận họp Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã có văn bản yêu cầu các Chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 18-5-2023 về tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng, dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đăng ký cấp định danh điện tử, sử dụng các ứng dịch vụ công trực tuyến.

Thứ hai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về hậu quả của việc đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản, sinh vật có lợi. Đảng bộ Công an các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi đánh bắt thủy sản, giun đất bằng xung điện, chất độc…

Thứ ba, tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trong lĩnh vực lâm nghiệp, làm rõ vai trò của các đối tượng và trách nhiệm của những tập thể, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ rừng. Chỉ đạo phối hợp nắm tình hình việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Tổng hợp
Tin liên quan